e-poster modülümüz kapanmıştır.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Çalıştay'da görüşmek üzere...
Yazıya dökmenin yetersiz
kaldığı ya da son dakika
yaşanan durum ve soru(n)lar
için çalıştay kürsüsü
sizleri bekliyor.
e-POSTER

e-poster modülümüz kapanmıştır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Çalıştay'da görüşmek üzere...

“Çözümler soru ile başlar”
“Sorunlar paylaşılırsa çözüm kolaylaşır”
“Bilgi ve deneyim paylaşımı önemlidir”
Burada hedeflenen yaşadığınız, yaşandığını düşündüğünüz, mevcut ve/veya olası soru(n)larınızı paylaşmak ve interaktif bir ortamda benzer soru(n)ları yaşayan kişilerle uygun çözüm(ler) bulmaktır.

Bir kişinin soru(n)larına bulduğu çözümler herkes için uygun olabilir, biraraya gelindiğinde soru(n)lar farklı yönleriyle ele alınıp paylaşılarak daha iyi çözümler üretilebilir.

Çalıştay’daki başlıca konular şunlardır:
 • Aşı ve İmmünizasyon
 • Hastane İnfeksiyonları
 • Hepatitler
 • HIV/AIDS
 • İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı - Klinisyen İşbirliği
 • Pediatrik İnfeksiyonlar
 • Yoğun Bakım İnfeksiyonları
Çalıştay’ın ana hedefi her türlü soru(n)un ve çözüm önerilerinin tartışılması olup e-poster konuları yukarıdaki başlıklarla sınırlı olmayacaktır.

Çalıştay’ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:
 1. Çalıştay’da poster alanı bulunmayacaktır.
 2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
 3. Alışılagelen “Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar” yerine “Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu” formatı seçilmiştir.
 4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan “Soru(nu)m var” sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
 5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
 6. Çalıştay’da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İnfeksiyon Dünyası Platformu’nda tartışmaya açılacaktır.
 7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı “Bildiriyi Sunan Araştırmacı” statüsünde kabul edilmektedir.