e-poster modülümüz kapanmıştır.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Çalıştay'da görüşmek üzere...
Yazıya dökmenin yetersiz
kaldığı ya da son dakika
yaşanan durum ve soru(n)lar
için çalıştay kürsüsü
sizleri bekliyor.
Farklı
Bilimsel ve sosyal
İnternet platformu ile ilişkili
Üyeler kendilerini rahatça ifade edebilecekler
Günlük pratikteki sorunların çözümlerine yönelik
Sonunda bir “Çalıştay Raporu” yayımlanacak
Aramızdan ayrılışının 6. yılının haftasında, 24 Mart 2008'de kaybettiğimiz Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK'i başta
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları ile Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları olmak üzere
infeksiyon hastalıkları ile uğraşan tüm hekimlerimizle birlikte Ankara'da yapılacak bir çalıştayla anacağız.
İnfeksiyon konularının özgün bir boyutta gözden geçirileceği çalıştayda
www.infeksiyondunyasi.org'da yaşananlar eşliğinde bilimsel ve sosyal etkinlikler de yer alacak.