e-poster modülümüz kapanmıştır.
Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.
Çalıştay'da görüşmek üzere...
Yazıya dökmenin yetersiz
kaldığı ya da son dakika
yaşanan durum ve soru(n)lar
için çalıştay kürsüsü
sizleri bekliyor.
Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK...
Aramızdan ayrılışının 6. yılının haftasında, 24 Mart 2008'de kaybettiğimiz Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK'i başta
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları ile Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanları olmak üzere
infeksiyon hastalıkları ile uğraşan tüm hekimlerimizle birlikte Ankara'da yapılacak bir çalıştayla anacağız.
İnfeksiyon konularının özgün bir boyutta gözden geçirileceği çalıştayda
www.infeksiyondunyasi.org'da yaşananlar eşliğinde bilimsel ve sosyal etkinlikler de yer alacak.
Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK,

21.07.1965 tarihinde Çorum'un Osmancık İlçesi'nde doğdu.

Sırasıyla, İskilip Misak-ı Milli İlkokulu, İskilip Ortaokulu, İskilip Lisesi ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1989 yılında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kurum Hekimi olarak göreve başladı.

1990 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzmanlık eğitimine başladı, aynı hastanede 1995 yılında Başasistan, 2000 yılında Başhekim Yardımcısı oldu. Başasistanlığı döneminde 1996 yılında İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nin kurulmasına öncülük etti. Sürveyans formlarının ve sürveyans sisteminin oluşturulmasına büyük katkı sağladı. "Sürveyans" isimli bir bülten çıkardı. Hastane İnfeksiyonu Tanımlarının ve Mikrobiyolojik Tanı Rehberi'nin yayımlanmasını organize etti. 1998 yılında konu ile ilgili yasal bir yaptırım olmaksızın antibiyotik kısıtlaması yapılmasını organize etti.

2001 yılında yapılan şef yardımcılığı sınavını kazanarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nin en genç Başkanı olarak göreve getirildi.

2003 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı görevinden ayrılarak, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde Şef Yardımcısı olarak çalışmaya devam etti. Pek çok İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanının yetiştirilmesinde büyük emek verdi.

Her fırsatta mesleğini çok sevdiğini ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında çalışan hekimlere uzmanlık dalının saygın hale getirmek için önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Bilimsel olarak derleyebildiğimiz kadarıyla yurt içi ve yurt dışı kongrelerde 52 bildirisi, 52 yurt içi, 23 yurt dışı dergilerde yayımlanmış makalesi, çok sayıda kurs, sempozyum ve kongre konuşması bulunmaktadır. Beş bülten, 18 dergi ve 100'den fazla kitap yayımlanmasını organize etti. 2000-2008 yılları arasında 22 kongre, sempozyum, kurs ve eğitim toplantısı organizasyonunda aktif olarak rol aldı.

ANKEM Derneği, Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, ESCMID, KLİMİK Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Türkiye EKMUD ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin üyesi olan Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK bu derneklerden bir kısmının kurucu üyeliğini yaptı ve yönetim kurullarında görev aldı. Sağlık Bakanlığının Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve Hastane İnfeksiyonları konusundaki bilimsel danışma kurullarının yanı sıra Bağışıklama Danışma Kurulu'nda da yer aldı.

24 Mart 2008 tarihinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.